Pakiet  home staging

sold

Usługa przygotowania mieszkania do sprzedaży.

Zakres prac poprzedzony jest ustaleniami z inwestorem